Szlifowanie zaworów

Szlifowanie zaworów odbywa się na szlifierce uniwersalnej, gdzie jednoczesne obracanie zaworu i ściernicy powoduje szlifowanie. Podczas procesu szlifowania należy usunąć jak najmniej materiału, aby nie osłabić zbytnio głowicy zaworu.

Jak odbywa się szlifowanie zaworów?

Dopuszczalne jest szlifowanie do 0,6 mm. Jeśli ilość materiału do usunięcia jest większa, zawór należy wymienić, choć obecnie większość producentów zaleca wymianę zaworu jako oczywistość w przypadku jego uszkodzenia, a szlifowanie jest zabronione. Zużycie trzpienia zaworu i jego prowadnicy oraz ewentualne odkształcenie trzpienia sprawdza się za pomocą czujnika zegarowego, którego trzpień jest umieszczony na obwodzie głowicy zaworu, gdy zawór jest zamontowany w obudowie, jak pokazano na poniższym rysunku.

W tych warunkach obraca się zawór wokół własnej osi, obserwując, czy występują odchylenia igły czujnika zegarowego, w którym to przypadku trzpień lub głowica zaworu są zdeformowane i wymagają wymiany. Luz między trzonkiem a jego prowadnicą sprawdza się, przesuwając zawór w bok, aby oddalić go od i w kierunku trzpienia czujnika zegarowego. Różnica odczytów uzyskanych w obu położeniach określa istniejący luz, który nie może przekraczać 0,15 mm. Jeżeli luz jest nadmierny, prowadnicę należy wymienić po ponownym sprawdzeniu. Tolerancja montażu między prowadnicą a zaworem wynosi od 0,02 do 0,06 mm. Jeśli wartość ta zostanie przekroczona przy zastosowaniu nowej prowadnicy, należy również wymienić zawór. Aby sprawdzić, czy powierzchnie są dostatecznie gładkie, wystarczy zaznaczyć ołówkiem kilka linii na gnieździe i potrzeć o nie zawór na sucho. Jeśli linie znikną, oznacza to, że szlifowanie zaworów zostało przeprowadzone prawidłowo.

Udostępnij: