Paszportyzacja sieci, czym jest

Paszportyzacja sieci jest sposobem na efektywne zarządzanie nawet rozbudowaną infrastrukturą. Pozwala nie tylko na optymalizację czasu przeznaczanego dotychczas na analizę zasobów czy planowanie rozwoju sieci, ale także wpływa pozytywnie na sprawność obsługi klienta, który otrzymuje bieżące i rzetelne informacje o parametrach sieci, awariach oraz terminach jej usunięcia.

Paszportyzacja sieci, nazywana inaczej inwentaryzacją, polega na dokładnym opisaniu wszystkich elementów sieciowych, niezależnie od miejsca ich instalacji. Istotne w tym przypadku jest przede wszystkim rzetelne zinwentaryzowanie zasobów, co stworzy doskonały materiał merytoryczny do podejmowania kluczowych decyzji związanych z rozwojem, modernizacją czy rozbudową sieci.

Paszportyzacja sieci w systemie informatycznym

Paszportyzacja sieci ma sens, jeśli dane zostaną uporządkowane i skatalogowane. Służą temu nowoczesne rozwiązania informatyczne, takie jak system FastGIS. Oprócz modułowości oprogramowania wyróżnikiem tego systemu jest także intuicyjność obsługi oraz bezpieczeństwo użytkowania. Wszystkie dane zabezpieczone są przed dostępem osób niepowołanych, a ustalone zasady przyznawania uprawień do konkretnych zasobów sprawiają, że można bez trudu kontrolować poszczególne zapisy w systemie, weryfikując również kto i kiedy dokonał ich modyfikacji.

Paszportyzacja sieci nierozłącznie wiąże się także z graficznym układem poszczególnych obiektów sieciowych. W tym przypadku również pomocny jest system informatyczny, który w formie map prezentuje dane. Można je także dowolnie filtrować, tworząc sprawozdania, analizy czy tabele. Jak wspomnieliśmy, paszportyzacja sieci jest także doskonałym mechanizmem wspierającym podejmowanie kluczowych decyzji w firmie. Dzięki rzetelnym zapisom w bazach danych, a także bieżącemu nanoszeniu zmian związanych z infrastrukturą sieciową, bez trudu można dokonywać kompleksowych analiz, obejmujących aspekty ekonomiczne i techniczne związane z rozwojem posiadanej sieci.

Udostępnij: