Kancelaria Patentowa a patent europejski

Europejski Urząd Patentowy z siedzibą w Monachium to instytucja, do której obowiązków należy przede wszystkim nadawanie patentów europejskich – dokumentu, który pod względem założeń tożsamy jest z patentami krajowymi. Czym jest i kiedy powinno się ubiegać o patent europejski? W chwili, gdy zależy Państwu na ochronie innowacyjnego i osobistego wynalazku przed osobami i firmami, które mogłyby korzystać z niego bez zgody lub wiedzy pomysłodawcy, warto zdobyć patent europejski. Posiadanie patentu europejskiego zniweluje niemal w całości ewentualne straty finansowe oraz wizerunkowe.

O patent europejski mogą ubiegać się zarówno osoby prywatne, jak i biznesowe – bez względu na posiadane obywatelstwo, miejsce zamieszkania czy kraj, w którym zarejestrowana jest prowadzona działalność gospodarcza. Interesanci, chcący uzyskać patent europejski, powinni wypełnić stosowny wniosek i zgromadzić komplet dokumentów, a następnie złożyć je w polskim Urzędzie Patentowym. Krajowy UP, będąc w roli pośrednika, przekaże formularz o patent europejski do Europejskiego Urzędu Patentowego, gdzie wniosek zostanie rozpatrzony.

Patenty europejskie

Patenty europejskie przyznawane są w oparciu o Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, która obowiązuje od dnia 5 października 1973 roku. Jak powinien wyglądać wniosek o patent europejski i co koniecznie musi się w nim znaleźć? Przede wszystkim warto zaznaczyć, że formularz o patent europejski może zostać sporządzony w języku polskim i złożony w Europejskim Urzędzie Patentowym. Należy jednak mieć na uwadze, że w odgórnie ustalonym terminie konieczne będzie dostarczenie tłumaczenia wniosku o patent europejski w wybranym języku urzędowym EUP – niemieckim, francuskim lub angielskim.

Dokładne wytyczne w sprawie tego, co powinno znaleźć się w formularzu o patent europejski, zostały zapisane m.in. w „Poradniku wynalazcy”, który został umieszczony na witrynie internetowej krajowego Urzędu Patentowego. Wnioskując o przyznanie patentu europejskiego, wymagane jest dokładne przedstawienie danego wynalazku – zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej. Nieodłącznym elementem formularza patentu europejskiego są również dane pomysłodawcy. Wniosek o patent europejski należy złożyć wraz z kompletem dokumentów. Prośbę o udzielenie patentu europejskiego można złożyć osobiście w Urzędzie Patentowym, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.

Kancelaria Patentowa a patent europejski

Kancelarię patentową tworzą wykwalifikowani i doświadczeni rzecznicy, którzy świadczą kompleksowe usługi związane z ochroną dóbr własności intelektualnej. Korzystając z naszej pomocy, otrzymają Państwo wsparcie podczas kompletowania dokumentów do wniosku o patent europejski, pomoc przy wypełnianiu formularza, a także w trakcie ubiegania się o patent europejski. Rzecznicy zajmą się również monitorowaniem rynku i doglądaniem terminu licencji patentu europejskiego, aby w stosownym momencie, dokładniej przed upływem 12 miesięcy od jego otrzymania, go przedłużyć.

Udostępnij: