Czym są obiekty kubaturowe?

Decydując się na budowę dowolnego obiektu, warto pamiętać, iż kluczową zasadą jest właściwy wybór działki, na której budynek ma zostać wzniesiony. Liczy się nie tylko jej układ, dostępność komunikacyjna czy wielkość, ale przede wszystkim warunki geologiczne. Obiekt kubaturowy np. dom, nie powinien być wybudowany w miejscu, w którym grunt nie ma odpowiedniej nośności, czy wody gruntowe mają zbyt wysoki poziom.

Oczywiście budowa jest w tych przypadkach możliwa, jednak pociąga za sobą znaczne koszty dodatkowe, związane choćby z koniecznością wykonania dodatkowego zagęszczania gruntu czy stworzenia drogiej izolacji przeciwwilgociowej. Warto więc, planując obiekty kubaturowe, aby skorzystać z pomocy specjalistów, którzy – zanim podejmiecie decyzje o wyborze działki – sprawdzą warunki gruntowe na niej panujące.

Obiekt kubaturowy

Mimo że obiekt kubaturowy taki jak dom nie wymaga przeprowadzania szczegółowych analiz geotechnicznych, warto pokusić się o ich zlecenie. To często ratunek przed zainwestowaniem pieniędzy w nieruchomość, którą trudno będzie przygotować do budowy. Jako przykład można podać działkę, na której mają zostać wybudowane obiekty kubaturowe – dwa domy jednorodzinne. W trakcie prowadzenia prac okazuje się, że poziom wód gruntowych jest na tyle wysoki, że dalsza inwestycja może być prowadzona pod warunkiem wykonania kosztownego palowania.

To wydatek, na który żaden inwestor nie jest przygotowany. Stan zaawansowania prac nie pozwala na ich przerwanie, dlatego też należy zaangażować dodatkowe środki i wykonać niezbędne zabezpieczenie. Gdyby natomiast inwestor skorzystał z możliwości wykonania badań geotechnicznych, zanim podjął decyzję o lokalizacji budowy, miałby pełny obraz sytuacji gruntowej. Informacje te pozwoliłyby na zmianę pierwotnych planów dotyczących budowy obiektu kubaturowego lub też zaangażowanie dodatkowych środków, przeznaczonych na wykonanie niezbędnych zabezpieczeń gruntu – zgodnie z ekspertyzą geotechniczną.

Udostępnij: