Co to jest patent na projekt? Prawo patentowe USA

Patenty zapewniają ochronę patentową wynalazcom nowych, użytecznych i nieoczywistych produktów lub projektów, uniemożliwiając innym używanie, wytwarzanie lub sprzedaż wynalazku przez pewien czas po wydaniu patentu. Istnieją trzy główne rodzaje patentów wydawanych w Stanach Zjednoczonych – patent na projekt, patent użytkowy i patent na rośliny. Tutaj chcemy omówić, czym jest patent na wzór i jak dana osoba może ubiegać się o patent na wzór, aby się chronić.

Podstawy patentu projektowego

Amerykańskie prawo patentowe pozwala na przyznanie patentu na projekt osobie, która wymyśliła nowy lub nieoczywisty projekt artykułu produkcyjnego (słowo produkcja jest tutaj używane specjalnie w celu oznaczenia czegoś, co jest produkowane do użytku lub konsumpcji). Patent na wzór zapewnia ochrona patentowa jedynie wyglądu artykułu, ale nie żadnej z cech funkcjonalnych lub cech strukturalnych.

Do celów patentu projekt przedmiotu będzie składał się z wizualnych cech zdobniczych zawartych w przedmiocie lub zastosowanych do przedmiotu produkcji. Ponieważ projekt przejawia się w wyglądzie, oznacza to, że patent na projekt może odnosić się do:

  • Konfiguracja lub kształt artykułu

  • Zdobienie powierzchni zastosowane na wyrobie

  • Połączenie zarówno zdobnictwa powierzchni, jak i konfiguracji wyrobu

Jak długo trwa patent na projekt?

Patent na projekt nie trwa wiecznie. Gdy osoba uzyska patent na projekt od rządu Stanów Zjednoczonych, będzie posiadać patent przez okres 14 lat od daty przyznania patentu. W przeciwieństwie do patentu użytkowego, nie ma żadnych opłat koniecznych do utrzymania patentu na wzór po jego wprowadzeniu.

Różnica między wzorem a patentem użytkowym

Często istnieje niejasność co do różnicy między patentem na wzór a patentem użytkowym. Jak wspomnieliśmy powyżej, patent na projekt będzie obejmował tylko wygląd obiektu. Chociaż patent na wzór może zawierać elementy związane z „jak” działaniem przedmiotu po prostu ze względu na charakter kształtu przedmiotu, nie zapewnia to takiej samej ochrony patentowej, jak patent użytkowy.

Każda osoba, która chce chronić sposób, w jaki przedmiot producenta robi coś, skład przedmiotu lub maszyny bazowej, będzie musiała również uzyskać patent użytkowy. Nierzadko wynalazcy uzyskują jednocześnie patenty na wzór i na użytkowe, chociaż te dwa rodzaje patentów wygasają w różnych okresach.

Wypełnianie wniosku patentowego na projekt

Każda osoba, która chce uzyskać patent na wzór, będzie musiała złożyć wniosek w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO). Kiedy rozpoczniesz proces patentowy, zobaczysz, że możesz uzyskać albo patent tymczasowy, albo patent nietymczasowy.

Tymczasowy patent będzie chronił wnioskodawcę przez okres jednego roku, gdy będą pracować nad określeniem szczegółów swojego projektu. Nietymczasowe zgłoszenie patentowe oficjalnie rozpocznie proces dla USPTO w celu ustalenia, czy projekt kwalifikuje się –  ochrona patentowa.

Udostępnij: